TOIMI. TUNNE.​ KASVA.

TOIMINNALLISTA OPPIMISTA.
 

Kiinnostavatko ryhmänohjaustaidot, pelipedagogiikka, draama tai toiminnalliset menetelmät?

 

Haluatko parantaa yhteisösi vuorovaikutus- tai esiintymistaitoja?

 
Kaikissa koulutuksissa käytetään toiminnallisia menetelmiä ja mennään käytäntö edellä. 
 
Teoria yhdistyy käytäntöön, ja kun opittavaan asiaan syntyy tunneside, se jää pysyvästi mieleen. 
 
 

 

Jorinoita Oy
Jorinoita Oy Ltd. on kasvupalvelu ihmisille. 
Menetelmäkoulutusten lisäksi Jorinoita tarjoaa työnohjausta, psykodraamaa, tarinateatteria, sekä merkityksellisten pelien pelisuunnittelupalveluita.

Tarinateatteri on teatterimuoto, jossa ihmisten tarinat oikeasta elämästä siirretään näyttämölle. Se perustuu kuuntelemiseen, läsnäoloon, kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen.

 

Se on omiaan näiden taitojen harjoitteluun ja mahdollistaa itsensä ja toimintansa tarkkailun myös ulkopuolelta.

 

Tilaa koulutus tai esitys!

 

Työnohjaus auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja eri alan ammattilaisia hahmottamaan oman työnsä erityispiirteitä ja kasvamaan kohti merkityksellisempää työskentelyä.

 

Yhteisöt tulevat tiiviimmiksi, ristiriitatilanteet toimivat kasvamisen sekä kohtaamisen paikkoina ja suhteet tulevat avoimemmaksi ja rehellisemmäksi. Yksilöt pystyvät tutkimaan rauhassa omaa työmaailmaansa ja suhdettaan siihen, sekä pohtimaan oman ammattinsa erityiskysymyksiä. 

Tilaa työnohjausta sinulle tai yhteisöllesi!

DRAAMAN KEINOT KIUSAAMISTA VASTAAN

Helsingin Opetusvirasto julkaisi Jori Linnamäen (ent. Pitkänen) ja Vera Gergovin tekemän kirjan Draaman keinoin kiusaamista vastaan. Jos olet kiinnostunut tilaamaan tähän liittyvää koulutusta, ota yhteyttä ja voidaan pohtia yhdessä, mikä juuri teitä palvelisi.

Tässä PDF-versio kirjasta:

Draaman keinoin kiusaamista vastaan