Koulutukset

Pelipedagogiikalla viitataan pelien käyttöön opetuksessa, opetuspeleihin ja pelilliseen ajatteluun niin opetuksessa kuin oppimisprosessien suunnittelussa. Koulutuksissa tutustutaan erityisesti toiminnallisiin peleihin ja siihen, millaista ajattelua sekä oppimista peleillä voidaan tukea ja millaiseen pelit mahdollisesti eivät sovellu.

Draama-sana tulee kreikasta ja tarkoittaa toimintaa. Draaman käyttö opetuksessa viitaakin toiminallisiin menetelmiin, ja draama-käsitteen sisällä on monta genreä. Draaman genret myös risteytyvät pelipedagogiikan kanssa; molemmat ovat toiminnallisia menetelmiä. Draamasta ja sen hyödyistä on paljon tutkimusta.

Jokainen ryhmänsä on omanlainen, mutta ryhmiin liittyy myös paljon lainalaisuuksia. Hyvin tehty ryhmäytys säästää paljon työtä jälkeenpäin, ja ryhmänohjaajalla on hyvä olla menetelmiä, joilla tutkia ryhmää. Ryhmänohjaajien koulutuksessa tutkitaan niin ryhmiin liittyvää teoriaa kuin menetelmiä, joilla ryhmiä voi auttaa toimimaan entistä paremmin.

Esiintyminen
Vuorovaikutus
Fasilitointi / toiminnalliset menetelmät

Esiintymistaidoissa on ennen kaikkea kyse itsensä tuntemisesta, omien tunteiden ymmärtämisestä, jännityksen hallitsemista ja joistain esiintymisen lainalaisuuksista. 

Räätälöin yrityksellenne tai yhteisöllenne sopivan esiintymiskoulutuksen juuri teidän tarpeisiinne. 

Rakentava vuorovaikutus vaikuttaa ihmisten välisiin suhteisiin, hyvinvointiin ja sitä kautta myös luovuuteen, ideointiin ja koko työpaikan ilmapiiriin.

 

Vuorovaikutuskoulutukset voidaan räätälöidä yrityksenne tai yhteisönne tarpeisiin.

Fasilitointi tarkoittaa sananmukaisesti helpottamista. Matalan kynnyksen toiminnallisilla menetelmillä voidaan helpottaa ideointia, yhteistyötä, asioiden tutkimista, jne. 

Voitte tilata minut niin fasilitoimaan toiminnallisin menetelmin tapahtumia tai tilata fasilitointiin liittyvän, räätälöidyn koulutuksen!