Pelipedagogiikka

Pelipedagogiikalla viitataan pelien käyttöön opetuksessa, opetuspeleihin ja pelilliseen ajatteluun niin opetuksessa kuin oppimisprosessien suunnittelussa. Koulutuksissa tutustutaan erityisesti toiminnallisiin peleihin ja siihen, millaista ajattelua sekä oppimista peleillä voidaan tukea ja millaiseen pelit mahdollisesti eivät sovellu.

 

Opetusroolipelit ja edularpit

Opetuskäyttöön tehdyt roolipelit ja liveroolipelit (edularpit) ovat usein simulaatioita, joissa on oppisisältöjä ja joissa pääsee tutustumaan roolin turvin erilaisiin tilanteisiin ja rakenteisiin. Roolin turva mahdollistaa vaikeidenkin tilanteiden turvallisen tutkimisen. Sen lisäksi roolit mahdollistavat erilaista vuorovaikutusta kuin pelkästään omana itsenä. Edularpit soveltuvat erityisen hyvin erilaisten rakenteiden ja systeemien opettamiseen (esim. eduskunta, yk), ja tunnetuin esimerkki edularpeista Suomessa on Yrityskylä-simulaatio, jossa lapset pääsevät tutustumaan aikuisten maailmaan olemalla yrityskylän asukkaita ja työntekijöitä.

 

Toiminnalliset pelit

Pelit ovat ennen kaikkea leikillisiä rakenteita. Erilaiset pelit mahdollistavat uudenlaista motivointia sekä oppimiskokonaisuuksien suunnittelua pelilliseen muotoon. Parhaimmillaan pelit luovat motivoivan oppimisympäristön, jossa pystyy itse kehittämään itseään. Kurssilla käsitellään myös paljon sitä, miten pelejä on hyvä reflektoida ja miten oppiminen pelien sisällä sekä avulla tapahtuu.

 

Pelien käyttö ajattelun kehittäjänä

Erilaiset yhteistyöjärjestelmät ovat rakennettu monien pelien sisään. Pelin asettamista haasteista ei selviä ilman muiden apua, ja apua pitää pystyä myös kysymään niin kuin antamaan. Toiset pelit kehittävät ongelmanratkaisutaitoja, toiset muistia. Tässä osiossa keskitytään siihen, miten valmiita pelejä voidaan käyttää oppilaiden ajattelun kehittäjänä.

 

Opetuspelin suunnittelu

Kurssilla on mahdollista sekä suunnitella pelillisiä oppimiskokonaisuuksia että saada sparrausta siihen. Kun pelillinen ajattelu on hallussa, on yhä helpompi suunnitella kokonaisuuksia, jotka tukevat oppimista ja motivoivat itsessään jo opiskelijoita.

 

Koulutuskokonaisuusesimerkkejä:

Tässä esitellään pari mahdollista kokonaisuutta, mutta on mahdollista räätälöidä myös pidempiä ja lyhyempiä kokonaisuuksia. Parhaiten toki oppijoita palvelee pidempi kokonaisuus, jossa sukelletaan syvälle pelipedagogiikan maailmaan.

 

Pelipedagogiikka I: Pelit ja oppiminen

Kaksipäiväisen koulutuksen aikana tutustutaan eri peligenreihin ja siihen, miten pelejä voidaan käyttää opetuksessa, ja mikä on tyypillinen pelillinen oppimisprosessi. Osallistujat saavat myös valmiita pelejä omaan käyttöönsä.

Sisällöt:

  • Minilarppeja

  • Opetuspelejä

  • Teoriaa pelipedagogiikasta sekä eri pelimekaniikoista

 

Pelipedagogiikka II: Pelillisen oppimisprosessin rakentaminen

Optimissaan koulutus on kolmipäiväinen, että sen aikana ehditään niin pelata oppimispelejä kuin suunnitella yksi toiminnallinen peli että yksi peli mobiilialustalle. Koulutuksen aikana syvennytään pelillisiin oppimisprosesseihin ja suunnitellaan oma opetuspeli ja siihen liittyvä oppimisprosessi. Mikäli koulutuksessa halutaan suunnitella mobiilipeli, tarvitaan osallistujille sitä varten tietokoneet.

Sisällöt:

  • Oman pelillisen oppimisprosessin rakentaminen

  • Oppimisen ja pelillisen teorian yhdistäminen