TYÖNOHJAUS

Työnohjaus auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja eri alan ammattilaisia hahmottamaan oman työnsä erityispiirteitä ja kasvamaan kohti merkityksellisempää työskentelyä.

Työnohjausprosessi lähtee aina ohjattavan lähtökohdista, on kyseessä sitten työyhteisö, yksilö tai ryhmä. Työyhteisön työnohjausprosessissa otetaan myös johdon näkökulma huomioon, mutta tämä tapahtuu dialogissa ohjattavien kanssa. Yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan työn erityskysymyksiä, suhteita, työhön liittyviä arvoja, omia arvoja, pohditaan jaksamista tukevia rakenteita niin työssä kuin arjessa tai työskennellään sellaisen tavoitteen puolesta, joka tulee työnohjausprosessissa ilmi. Työnohjauksessa hyödynnetään ennen kaikkea yksilöiden, ryhmien tai työyhteisön omaa osaamista ja oivalluksia, eikä tarkoitus ole "kouluttaa hyviä työntekijöitä", vaan oivaltaa, mikä tekee juuri minusta minulle sekä yhteisölleni hyvän työntekijän.

Työnohjaajana käytän toiminnallisia menetelmiä. Teoreettinen viitekehykseni tulee psykodraamasta, ja minulla on myös vaikutteita ratkaisukeskeisestä ajattelusta. Toiminnalliset ja draaman menetelmät mahdollistavat syvää ja merkityksellistä työn kysymysten käsittelyä, ja tärkeää usein onkin päästä "oman pään ulkopuolelle" ja nähdä oma työ uudesta näkökulmasta. Työnohjaussessiot muokataan aina asiakkaille sopivaksi.

Teen työnohjausryhmiä, työnohjausta työyhteisöille ja ohjaan myös yksilöitä. Hinnat neuvotellaan asiakaskohtaisesti.

Tilaa työnohjausta sinulle tai yhteisöllesi!

Työyhteisöille

Työyhteisöjen työnohjauksessa ovat läsnä yhdessä työskentelevät ihmiset. Tavoitteena on tulla toimivammaksi työyhteisöksi, järkeistää mahdollisesti toimintoja työyhteisössä, helpottaa vuorovaikutusta, ja tehdä näkymättömiä, työhön vaikuttavia seikkoja näkyväksi. Myös konfliktien ja riitautuneiden tilanteiden ratkaisut saavat tukea työnohjauksesta.

Yksilöille
Ammattiryhmille

Yksilön työnohjauksessa prosessi rakentuu aina yksilön näköiseksi. Työnohjauksessa voi tutkia oman työn erityispiirteitä, arvoja, työskennellä kohti jotain tiettyä tavoitetta sekä myös omia työpaikan suhteita.

 

Yksilötyönohjaus sopii jokaiselle, joka hyötyy oman työnsä paremmasta hahmottamisesta.

Työnohjausryhmiä voidaan muodostaa eri perustein. Usein yhdistävä tekijä on ammattikuva, mutta myös ala, työnkuva, työn luonne tai laatu voivat olla hyviä kriteerejä työnohjausryhmän muodostamiseen. 

Työnohjausryhmissä keskitytään useimmiten eniten ammatillisiin erityispiirteisiin ja erityiskysymyksiin.