Ryhmän ohjaaminen

Jokainen ryhmänsä on omanlainen, mutta ryhmiin liittyy myös paljon lainalaisuuksia. Hyvin tehty ryhmäytys säästää paljon työtä jälkeenpäin, ja ryhmänohjaajalla on hyvä olla menetelmiä, joilla tutkia ryhmää. Ryhmänohjaajien koulutuksessa tutkitaan niin ryhmiin liittyvää teoriaa kuin menetelmiä, joilla ryhmiä voi auttaa toimimaan entistä paremmin.

 

Itselläni on kokemusta ryhmistä niin opettajan, teatteriryhmän ohjaajan, tarinateatteriryhmän ohjaajan kuin kouluttajankin näkökulmasta. Näissä ryhmissä on ollut hyvin erilaisia prosesseja, jotka ovat avanneet omia silmiäni ilmiöille, joista en aiemmin ole ollut kuin teoriatasolla tietoinen. Olen kouluttanut ryhmän ohjaamista muunmuassa Valmennuskeskus Publicin Stadin ammattiopiston opettajille järjestämissä koulutuksissa. Tässä koulutuksessa yhdistyvät vahvasti taustani opettajana, psykodraaman opiskelijana sekä monien ryhmien ohjaajana.

 

Koulutuksen sisällöt:

  • Matalan kynnyksen menetelmiä ryhmäytykseen

  • Ryhmien lainalaisuudet (ryhmärooleja, omat roolit ryhmissä, ryhmäprosessi)

  • Toiminnallisia menetelmiä ryhmän kanssa työskentelyyn ja ryhmän havainnointiin