Draama

Draama-sana tulee kreikasta ja tarkoittaa toimintaa. Draaman käyttö opetuksessa viitaakin toiminallisiin menetelmiin, ja draama-käsitteen sisällä on monta genreä. Draaman genret myös risteytyvät pelipedagogiikan kanssa; molemmat ovat toiminnallisia menetelmiä. Yleisimpiä opetuksessa käytettyjä draamagenrejä ovat improvisaatio, tarinateatteri, prosessidraama, forumteatteri ja erilaiset sovellukset sekä simulaatiot. Draamasta ja sen hyödyistä on paljon tutkimusta.

 

Improvisaatio

Improvisaatio on perustana monelle draaman muodolle. Improvisaatio opettaa hyväksymistä, luovuutta, heittäytymistä ja itseensä sekä muihin luottamista.

Tarinateatteri

Tarinateatteri on teatterimuoto, jossa ihmisten tarinat oikeasta elämästä siirretään näyttämölle. Se perustuu kuuntelemiseen, läsnäoloon, kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Se on omiaan näiden taitojen harjoitteluun ja mahdollistaa itsensä ja toimintansa tarkkailun myös ulkopuolelta.

Forumteatteri

Forumteatteri on teatterin muoto, jossa mahdollistuu erilaisten ongelmien ja konfliktien ratkaisemisen harjoittelu. Kohtauksia esitetään uudestaan ja kokeillaan erilaisia ratkaisuja kohtauksessa nähtyihin ongelmiin.

Prosessidraama

Prosessidraama on draaman muoto, jossa erilaisia kokonaisuuksia rakennetaan prosesseiksi, usein tarinaa hyväksikäyttäen. Opettajalle kyseessä on erityisen käytännöllinen muoto, koska prosessidraaman sisään saa mahdutettua jos jonkinlaista sisältöä, ja siinä pystyy käyttämään monia muita draaman muotoja, kuten pelejäkin, hyväksi.

 

 

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista:

 

Draaman avut opettajalle

Kaksipäiväinen koulutus keskittyy erilaisiin draaman työkaluihin, joista on apua ja iloa opettajalle. Koulutuksen menetelmät ovat helppo ottaa käyttöön ja suuri osa on mahdollisimman matalan kynnyksen työkaluja myös osallistujille. Draaman menetelmät auttavat mm. tunteiden käsittelyyn, kiusaamistilanteiden ratkomisiin, itsetuntemukseen ja eri oppiaineiden opetukseen. Koulutuksessa käydään läpi myös menetelmiä, jotka eivät vaadi paljon kielellisiä taitoja. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi etukäteistietoja draamasta, mutta siitä on myös iloa kokeneelle tekijälle.

Koulutuksen ensimmäinen päivä koostuu improvisaation perusteista, matalan kynnyksen harjoitteista ja minilarpista (lyhytkestoisesta liveroolipelistä). Toinen koulutuspäivä keskittyy prosessidraamaan työkaluna. Päivän aikana sekä koetaan että rakennetaan oma prosessidraama.

 

Koulutuksessa käytettävät menetelmät:

 • improvisaatio

 • matalan kynnyksen harjoitteet

 • ei kielitaitoa vaativat harjoitteet

 • minilarppi

 • prosessidraama

 

Empatia ja konfliktien ratkaisu draaman keinoin

Koulutuksessa tutustuaan draaman keinoihin, jotka auttavat niin vuorovaikutuksen kehittämisessä kuin konfliktien ratkaisussa. Menetelminä koulutuksessa käytetään muunmuassa tarinateatteria, forumteatteria sekä psykodraamaa.

 

Tarinateatteri on teatterimuoto, jossa ihmisten tarinat oikeasta elämästä siirretään näyttämölle. Se perustuu kuuntelemiseen, läsnäoloon, kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Forumteatteri on teatterin muoto, jossa mahdollistuu erilaisten ongelmien ja konfliktien ratkaisemisen harjoittelu. Näiden lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia, mm. psykodraamasta tulevia menetelmiä vuorovaikutuksen parantamiseen ja konfliktien ratkaisuun, joita voi käyttää opiskelijoiden kanssa turvallisesti.

 

Sisällöt koulutuksessa:

 • Forumteatteri vuorovaikutuksen kehittäjänä

 • Ongelmanratkaisua forumteatterin keinoin

 • Tarinateatteri vuorovaikutuksen kehittäjänä

 • Tarinateatteri tunnekasvatuksen välineenä ja empatian kehittäjänä

 • Draaman keinoja konfliktien ratkaisuun

 

Prosessidraama ja draamalliset opetusprosessit

Prosessidraama on draaman muoto, jossa erilaisia kokonaisuuksia rakennetaan prosesseiksi, usein tarinaa hyväksikäyttäen. Opettajalle kyseessä on erityisen käytännöllinen muoto, koska prosessidraaman sisään saa mahdutettua jos jonkinlaista sisältöä, ja siinä pystyy käyttämään monia muita draaman muotoja, kuten pelejäkin, hyväksi. Koulutuksessa on 2 lähipäivää, minkä aikana syvennytetään prosessidraamaan, draamallisiin oppimisprosesseihin ja rakennetaan omat, draamalliset oppimiskokonaisuudet prosessidraamaa hyödyntäen.

 

Sisällöt koulutuksessa:

 • Valmiita prosessidraamoja

 • Teoriaa prosessidraamasta ja draaman avulla rakennetuista oppimisprosesseista

 • Omien prosessidraamojen rakentaminen ja kokeilu.